Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG

czyli pobranie materiału ze zmian do oceny histopatologicznej

Zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej w znieczuleniu miejscowym przy pomocy igieł firmy MEDAX oraz aparatu USG, który umożliwia zlokalizowanie zmiany/obszaru w obrębie piersi. Po wykonaniu dezynfekcji skóry i podaniu znieczulenia miejscowego wykonuje się niewielkie nacięcie skóry i wprowadza się igłę biopsyjną do piersi śledząc jej przebieg na monitorze USG, tak by ustawić ją w styczności do wyznaczonej zmiany lub wprowadzić bezpośrednio do niej. Procedura powtarzana jest minimum 3 razy do uzyskania dobrej jakości bloczków tkankowych. Zabieg ten nie wymaga założenia szwów skórnych, ponieważ nacięcie ma wielkość ok. 3-4mm. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG trwa ok. 15-20 minut, wliczając to przygotowanie sprzętu oraz lokalizację zmiany w obrębie piersi.

Na zakończenie procedury przykładany jest opatrunek chłodzący, a po 20 minutach przeprowadzana jest weryfikacja miejsca wkłucia i zakładany jest ostateczny opatrunek uciskowy. Po pobraniu próbek istnieje możliwość pozostawienia w zmianie małego markera (znacznika) o wymiarze 3-4 mm w celu oznaczenia miejsca biopsji. Jest to znaczące ułatwienie dla chirurga wykonującego ewentualną operację, ponieważ pozwala upewnić się, która zmiana była poddana procedurze biopsji. Markery pomagają również lekarzowi w odczytaniu wyników badań obrazowych i ich porównaniu z poprzednimi opisami radiologicznymi. Nie są znane żadne szkodliwe skutki stosowania metalowych znaczników. W bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować one dolegliwości bólowe. Znaczniki te nie uruchamiają detektorów metalu na lotnisku/w sklepie.

Wskazane jest by pacjentka poddająca się biopsji gruboigłowej miała ze sobą ciasny biustonosz np. sportowy. Pierwszy opatrunek należy zmienić najwcześniej 24 godziny po zabiegu. Przez ok. 3 dni po procedurze wskazane jest unikanie nadmiernej aktywności fizycznej i prac domowych. W przypadku krwawienia, infekcji lub nadmiernego bólu należy pilnie zgłosić się do lekarza.

Biopsja gruboigłowa piersi to sposób na uzyskanie próbki tkanki zadowalającej do analizy mikroskopowej. Wyniki tej biopsji powinny być wystarczające, aby dostarczyć lekarzom informacji potrzebnych do sformułowania zaleceń dotyczących leczenia lub dalszej obserwacji.

Jeśli wynik histopatologiczny zmiany opisuje jej charakter jako łagodny, to wskazane są tylko badania kontrolne po 6, 12 i 24 miesiącach od biopsji.

Należy powiadomić lekarza wykonującego zabieg o wszelkich alergiach lub niepożądanych reakcjach na środki i leki podawane/stosowane w przeszłości, infekcjach wirusowych (w tym HBV, HCV, HIV), zażywanych lekach przeciwkrzepliwych lub zaburzeniach krzepnięcia krwi, tendencjach do omdleń lub dużych zmian ciśnienia krwi, ciąży lub laktacji.