Chirurgiczne usuwanie znamion barwnikowych

(pieprzyków) i innych zmian podejrzanych o nowotwory skóry

Zabieg powinien być poprzedzony oceną dermoskopową skóry, z wyznaczeniem zmian podejrzanych o potencjalnie nowotworowy charakter. Po wykonaniu dezynfekcji skóry i podaniu znieczulenia miejscowego wykonuje się nacięcie skóry z marginesem zdrowych tkanek (np. wzdłuż Linie Langer’a lub osi długiej kończyny) i usuwa się ją w pełnym przekroju. Do pokrycia ubytku skórnego wykorzystuje się zmobilizowane lub przesunięte płaty skórno-podskórne. W zależności od grubości wyciętych tkanek szycie chirurgiczne wykonuje się jedno- bądź dwuwarstwowo z użyciem nici wchłanialnych lub niewchłanialnych. Zabieg trwa ok. 15-20 minut, wliczając to przygotowanie narzędzi chirurgicznych, wycięcie zmiany i opatrunek miejscowo uciskowy. Wszystkie wycięte tkanki zostają przekazane do badania histopatologicznego.

Pierwszy opatrunek należy zmienić najwcześniej 24 godziny po zabiegu. Przez ok. 3 dni po procedurze wskazane jest unikanie nadmiernej aktywności fizycznej i prac domowych. W przypadku krwawienia, infekcji lub nadmiernego bólu należy pilnie zgłosić się do lekarza.

Chirurgiczne wycięcie zmiany skórnej to sposób na uzyskanie próbki tkanki zadowalającej do analizy mikroskopowej. Wyniki tej procedury powinny być wystarczające, aby dostarczyć lekarzom informacji potrzebnych do sformułowania zaleceń dotyczących leczenia lub dalszej obserwacji. Jeśli wynik histopatologiczny zmiany opisuje jej charakter jako łagodny, to wskazane są tylko badania kontrolne zgodnie z zaleceniem operatora.

Należy powiadomić lekarza wykonującego zabieg o wszelkich alergiach lub niepożądanych reakcjach na środki i leki podawane/stosowane w przeszłości, infekcjach wirusowych (w tym HBV, HCV, HIV), zażywanych lekach przeciwkrzepliwych lub zaburzeniach krzepnięcia krwi, tendencjach do omdleń lub dużych zmian ciśnienia krwi, ciąży lub laktacji.

[/vc_row][/vc_section]