Konsultacja lekarska

czyli omówienie z pacjentem zagadnień z zakresu chirurgii i onkologii oraz kwalifikacje do zabiegów ambulatoryjnych

Konsultacja lekarska jest to pierwszy krok w procesie diagnostyki i leczenia chorób. Dzięki tej rozmowie lekarz zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta, wynikami poprzednich badań i wystawia wstępną diagnozę oraz zleca dodatkowe badania lub kwalifikuje do zabiegów ambulatoryjnych by potwierdzić swoje przypuszczenia.

Najważniejszą częścią pierwszego spotkania z lekarzem jest szczere i pełne udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie zbieranego wywiadu lekarskiego. Konieczne jest opisanie nurtujących problemów zdrowotnych i wątpliwości z zakresu chirurgii onkologicznej oraz dziedzin pokrewnych.

Bardzo ważne jest by pacjent przyszedł na konsultację przygotowany i miał ze sobą aktualne wyniki badań, listę chorób przewlekłych i przyjmowanych leków oraz informację o ewentualnych uczuleniach.