Wprowadzenie znacznika do zmiany

czyli bardzo precyzyjne oznaczenie jego położenia w piersi przed rozpoczęciem leczenia neoadjuwantowego (chemioterapii i/lub hormonoterapii)

Zabieg wykonywany jest w pozycji leżącej w znieczuleniu miejscowym przy pomocy igieł firmy BARD oraz aparatu USG, który umożliwia zlokalizowanie zmiany/obszaru w obrębie piersi. Po wykonaniu dezynfekcji skóry i podaniu znieczulenia miejscowego wykonuje się niewielkie nacięcie skóry i wprowadza się igłę ze znacznikiem piersi śledząc jej przebieg na monitorze USG, tak by ustawić jej koniec na granicy zmiany, a sam znacznik wprowadza się bezpośrednio do guza. Zabieg ten nie wymaga założenia szwów skórnych, ponieważ nacięcie ma wielkość ok. 3-4mm. Procedura pod kontrolą USG trwa ok. 10-15 minut, wliczając to przygotowanie sprzętu oraz lokalizację zmiany w obrębie piersi.

Na zakończenie procedury przykładany jest opatrunek chłodzący, a po 20 minutach przeprowadzana jest weryfikacja miejsca wkłucia i zakładany jest ostateczny opatrunek uciskowy. Markery pomagają również lekarzowi w odczytaniu wyników badań obrazowych i ich porównaniu z poprzednimi opisami radiologicznymi. Nie są znane żadne szkodliwe skutki stosowania metalowych znaczników. W bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować one dolegliwości bólowe. Znaczniki te nie uruchamiają detektorów metalu na lotnisku/w sklepie.

Wskazane jest by pacjentka poddająca się wprowadzeniu znacznika do zmiany miała ze sobą ciasny biustonosz np. sportowy. Pierwszy opatrunek należy zmienić najwcześniej 24 godziny po zabiegu. Przez ok. 3 dni po procedurze wskazane jest unikanie nadmiernej aktywności fizycznej i prac domowych. W przypadku krwawienia, infekcji lub nadmiernego bólu należy pilnie zgłosić się do lekarza.

Należy powiadomić lekarza wykonującego zabieg o wszelkich alergiach lub niepożądanych reakcjach na środki i leki podawane/stosowane w przeszłości, infekcjach wirusowych (w tym HBV, HCV, HIV), zażywanych lekach przeciwkrzepliwych lub zaburzeniach krzepnięcia krwi, tendencjach do omdleń lub dużych zmian ciśnienia krwi, ciąży lub laktacji.