Wycięcie zmian tkanki podskórnej

typu tłuszczak, włókniak, kaszak

Zabieg powinien być poprzedzony oceną charakteru zmiany w badaniu USG, by ustalić właściwe postępowanie diagnostyczne tj. biopsja gruboigłowa czy wycięcie. Po wykonaniu dezynfekcji skóry i podaniu znieczulenia miejscowego wykonuje się nacięcie skóry (np. wzdłuż Linie Langer’a lub osi długiej kończyny), preparuje tkanki i usuwa się wyznaczoną wcześniej zmianę w całości. W zależności od wielkości wycinanej zmiany niekiedy konieczna jest reedukacja nadmiaru skóry. W zależności od grubości wyciętych tkanek szycie chirurgiczne wykonuje się jedno- bądź dwuwarstwowo z użyciem nici wchłanialnych lub niewchłanialnych. Zabieg trwa ok. 15-20 minut, wliczając to przygotowanie narzędzi chirurgicznych, wycięcie zmiany i opatrunek miejscowo uciskowy. Wszystkie wycięte tkanki zostają przekazane do badania histopatologicznego.

Pierwszy opatrunek należy zmienić najwcześniej 24 godziny po zabiegu. Przez ok. 3 dni po procedurze wskazane jest unikanie nadmiernej aktywności fizycznej i prac domowych. W przypadku krwawienia, infekcji lub nadmiernego bólu należy pilnie zgłosić się do lekarza.

Chirurgiczne wycięcie zmiany tkanki podskórnej to sposób na uzyskanie materiału zadowalającego do analizy mikroskopowej. Wyniki tej procedury powinny być wystarczające, aby dostarczyć lekarzom informacji potrzebnych do sformułowania zaleceń dotyczących leczenia lub dalszej obserwacji. Jeśli wynik histopatologiczny zmiany opisuje jej charakter jako łagodny, to wskazane są tylko badania kontrolne zgodnie z zaleceniem operatora.

Należy powiadomić lekarza wykonującego zabieg o wszelkich alergiach lub niepożądanych reakcjach na środki i leki podawane/stosowane w przeszłości, infekcjach wirusowych (w tym HBV, HCV, HIV), zażywanych lekach przeciwkrzepliwych lub zaburzeniach krzepnięcia krwi, tendencjach do omdleń lub dużych zmian ciśnienia krwi, ciąży lub laktacji.