Rak piersi a zaburzenia lękowe i depresyjne

Depresja i negatywny stres u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi Rak piersi jest najczęściej występującym typem nowotworu złośliwego wśród kobiet na całym świecie, a statystyki świata zachodniego podają, że u 1 na 8 kobiet choroba zostanie zdiagnozowana w ciągu życia. [...]

Rak piersi u mężczyzn

Etiologia raka piersi u mężczyzn Rak piersi u mężczyzn jest bardzo rzadki, według statystyk stanowi mniej niż jeden procent wszystkich nowotworów piersi wśród całej populacji. Występuje częściej u starszych mężczyzn i przypomina w ekspertyzie histopatologicznej raka piersi u kobiet w […]

Wpływ karmienia piersią na rozwój raka piersi

Laktacja – czynnik wpływający na rozwój raka piersi Rak piersi jest jedną z dwóch wiodących przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. W związku z tym przeprowadzono na całym świecie wiele badań mających na celu identyfikację, jak i określenie […]

Znacznik (marker) do guza piersi przed leczeniem

Cel założenia znacznika pod kontrolą USG do guza piersi Chemioterapia neoadjuwantowa (przedoperacyjna) jest stosowana u chorych na raka piersi, które są potencjalnymi kandydatkami do chemioterapii adjuwantowej (pooperacyjnej). Udowodniono, że takie postępowanie zwiększa przeżycie całkowite i przeżycie wolne od choroby, a […]

Gruczolakowłókniaki (fibroadenoma) w piersi

Występowanie gruczolakowłókniaków Gruczolakowłókniaki są jednymi z najczęstszych łagodnych zmian litych piersi u kobiet w wieku rozrodczym. Stanowią one ok. 60% wszystkich guzków występujących w obrębie piersi i ponad połowę wszystkich zmian poddawanych biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG. Zmiany te powstają […]

Ból piersi, czyli mastalgia/mastodynia

Diagnostyka i występowanie bólu piersi Według danych naukowych około 3% konsultacji kobiet z lekarzami pierwszego kontaktu (POZ) dotyczy objawów związanych z piersiami. Zmiany w piersiach budzą niepokój u pacjentek i wymagają starannie ukierunkowanego procesu diagnostycznego. W większości przypadków przyczyną objawów […]

Badanie USG piersi po wykonaniu profilaktycznej mammografii.

Badania wykonywane w ramach profilaktyki są niezwykle istotne dla zdrowia każdego z nas i ważne jest, by zostały one dobrze zaplanowane i dobrane indywidualnie do każdego pacjenta. Należy pamiętać, że samo badanie mammograficzne nie pozwala na wykrycie pewnej części nowotworów […]

Kilka słów o roli chirurgii onkologicznej

Chirurgia onkologiczna jest powszechnie uważana za dziedzinę chirurgii zajmującą się chorobami nowotworowymi. W XIX wieku wraz z pojawieniem się nowoczesnych zasad chirurgicznych i anestezjologicznych, chirurdzy powoli decydowali się na usuwanie zmian nowotworowych i zajętych nimi narządów. Powstało przekonanie, że nowotwory […]