Rak piersi w Polsce

W Europie rak piersi jest uznawany za najczęstszy nowotwór wśród kobiet. Zgodnie z danymi dostępnymi do 2021 roku oczekuje się, że około jedna na osiem kobiet w Europie zachoruje na raka piersi przed 85. rokiem życia. Najnowsze dostępne dane wskazują […]

Jak opalanie się w solarium wpływa na rozwój czerniaka?

Epidemiologia i główne czynniki ryzyka Czerniak to rodzaj raka skóry, który rozpoczyna się w melanocytach, czyli komórkach wytwarzających pigment melaninę, który barwi m. in. skórę, włosy i oczy. Główne czynniki ryzyka czerniaka to: Ekspozycja na słońce i oparzenia słoneczne w […]

Jak dbać o ranę pooperacyjną?

Szwy pooperacyjne Typ szwu pooperacyjnego, który chirurg zdecyduje się użyć, zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju operacji, lokalizacji operacji, potrzeby leczenia i indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Rodzaje szwów pooperacyjnych obejmują: Nieresorbowalne szwy – Te szwy zazwyczaj są wykonane […]

Estetyczna blizna pooperacyjna – zasady postępowania

Pielęgnacja rany Pielęgnacja rany po operacji jest kluczowa dla utrzymania estetycznej blizny. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby zminimalizować widoczność blizn: Czystość rany: Utrzymywanie rany w czystości zapobiega występowaniu infekcji, które mogą prowadzić do powikłań i skutkować nieestetyczną blizną. […]

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi: aktualne założenia i nowe badania Rak piersi jest istotnym problemem w dziedzinie zdrowia publicznego. Jako najczęstszy nowotwór wśród kobiet na całym świecie, jego konsekwencje wykraczają daleko poza zdrowie fizyczne, wpływając na samopoczucie emocjonalne i strukturę społeczno-ekonomiczną społeczeństwa. […]

Rola biopsji gruboigłowej i biopsji mammotomicznej w diagnostyce zmian gruczołu piersiowego

Rodzaje biopsji piersi W obecnych czasach ostateczne rozpoznanie zmian gruczołu piersiowego wciąż wymaga oceny histopatologicznej pobranego wycinka tkankowego. W chirurgii onkologicznej do jego uzyskania najczęściej wykorzystujemy biopsję gruboigłową lub biopsję mammotomiczną (biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią). Obecnie dostępne są trzy techniki […]

Rak piersi a zaburzenia lękowe i depresyjne

Depresja i negatywny stres u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi Rak piersi jest najczęściej występującym typem nowotworu złośliwego wśród kobiet na całym świecie, a statystyki świata zachodniego podają, że u 1 na 8 kobiet choroba zostanie zdiagnozowana w ciągu życia. [...]

Rak piersi u mężczyzn

Etiologia raka piersi u mężczyzn Rak piersi u mężczyzn jest bardzo rzadki, według statystyk stanowi mniej niż jeden procent wszystkich nowotworów piersi wśród całej populacji. Występuje częściej u starszych mężczyzn i przypomina w ekspertyzie histopatologicznej raka piersi u kobiet w […]

Wpływ karmienia piersią na rozwój raka piersi

Laktacja – czynnik wpływający na rozwój raka piersi Rak piersi jest jedną z dwóch wiodących przyczyn zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet. W związku z tym przeprowadzono na całym świecie wiele badań mających na celu identyfikację, jak i określenie […]